letselschade werknemer-werkgever aansprakelijk stellen

Letselschade werknemer, de werkgever aansprakelijk stellen

Zoals het Nederlandse spreekwoord zegt, een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook op de werkvloer is dit spreekwoord vaak van kracht. Een kleine fout kan soms grote gevolgen hebben op de lange termijn. Maar kunt u uw werkgever altijd aansprakelijk stellen? Is het ook wel verstandig om uw werkgever aansprakelijk te stellen? Hoe zitten de regels hier nu precies in elkaar?

Wat moet de werkgever precies doen?

De taak van de werkgever is om letselschade onder werktijd te voorkomen. Hierin heeft hij een aantal plichten. Zo moet de werkgever zorgen voor voldoende veiligheidsmiddelen. Deze middelen kunnen een gebruiksaanwijzing van de werkauto zijn, maar ook bijvoorbeeld een help, werkbrillen en werkkleding. Ook moet de omgeving veilig zijn. Vloeren mogen niet te zonder uw medeweten glad zijn, zodat u niet kunt uitglijden. Ook moet de werkgever in de gaten houden of al het personeel zich aan de veiligheidsinstructies houden en voldoende verzekeringen afsluiten voor als er iets met u of uw collega’s gebeurt. Met deze verzekering kan de werkgever u dekken tegen letselschade. Als uw werkgever zich niet aan deze eisen houdt, kunt u hem altijd aansprakelijk stellen.

Schade

Bijna altijd heeft u recht op een vergoeding als u schade hebt opgelopen op de werkvloer of tijdens werktijden. Er zijn verschillende soorten schade. Zo kan het zijn dat u moet opdraaien voor de medische kosten die uw verwondingen veroorzaakt hebben. Niet alles wordt tenslotte door de verzekering vergoed, neem bijvoorbeeld een psychiater. Verder kan het zijn dat u minder of helemaal niet meer kunt werken. Hierdoor maakt u verlies van uw inkomen. Verder kan het zijn dat u door een aantal fysieke of emotionele gevolgen van een ongeluk niet meer het nut ziet van het leven. U kunt bijvoorbeeld grote littekens hebben opgelopen of uw gehandicapt zijn geworden, waardoor u uw hobby’s niet meer kunt uitvoeren. Verder heeft u nog te maken met de juridische kosten. U zult in veel gevallen namelijk een letselschade advocaat in de hand moeten nemen. In veel gevallen hoeft u deze advocaat alleen te betalen als u de zaak wint, al is de kans erg groot dat u de zaak zult winnen en brengt de advocaat dus kosten met u mee. De uitspraak van de rechter zal uitmaken welke van deze punten uw werkgever zal moeten vergoeden en hoeveel schadevergoeding u van uw werkgever moet krijgen.

Een letselschade advocaat inschakelen

Heeft u te maken met letselschade na een arbeidsongeval? Dan is het raadzaam om een letselschadespecialist te raadplegen. Wellicht is het mogelijk om de schade te verhalen op de werkgever. Letselschaderegelaars.nl biedt juridische hulp na letselschade. Letselschaderegelaars is werkzaam in heel Nederland. Een huisbezoek behoort tot de mogelijkheden. Vraag vrijblijvend advies aan bij een advocaat via de bovenstaande link.

Lees meer