letselschade werknemer-werkgever aansprakelijk stellen

Letselschade werknemer, de werkgever aansprakelijk stellen

Zoals het Nederlandse spreekwoord zegt, een ongeluk zit in een klein hoekje. Ook op de werkvloer is dit spreekwoord vaak van kracht. Een kleine fout kan soms grote gevolgen hebben op de lange termijn. Maar kunt u uw werkgever altijd aansprakelijk stellen? Is het ook wel verstandig om uw werkgever aansprakelijk te stellen? Hoe zitten de regels hier nu precies in elkaar?

Wat moet de werkgever precies doen?

De taak van de werkgever is om letselschade onder werktijd te voorkomen. Hierin heeft hij een aantal plichten. Zo moet de werkgever zorgen voor voldoende veiligheidsmiddelen. Deze middelen kunnen een gebruiksaanwijzing van de werkauto zijn, maar ook bijvoorbeeld een help, werkbrillen en werkkleding. Ook moet de omgeving veilig zijn. Vloeren mogen niet te zonder uw medeweten glad zijn, zodat u niet kunt uitglijden. Ook moet de werkgever in de gaten houden of al het personeel zich aan de veiligheidsinstructies houden en voldoende verzekeringen afsluiten voor als er iets met u of uw collega’s gebeurt. Met deze verzekering kan de werkgever u dekken tegen letselschade. Als uw werkgever zich niet aan deze eisen houdt, kunt u hem altijd aansprakelijk stellen.

Schade

Bijna altijd heeft u recht op een vergoeding als u schade hebt opgelopen op de werkvloer of tijdens werktijden. Er zijn verschillende soorten schade. Zo kan het zijn dat u moet opdraaien voor de medische kosten die uw verwondingen veroorzaakt hebben. Niet alles wordt tenslotte door de verzekering vergoed, neem bijvoorbeeld een psychiater. Verder kan het zijn dat u minder of helemaal niet meer kunt werken. Hierdoor maakt u verlies van uw inkomen. Verder kan het zijn dat u door een aantal fysieke of emotionele gevolgen van een ongeluk niet meer het nut ziet van het leven. U kunt bijvoorbeeld grote littekens hebben opgelopen of uw gehandicapt zijn geworden, waardoor u uw hobby’s niet meer kunt uitvoeren. Verder heeft u nog te maken met de juridische kosten. U zult in veel gevallen namelijk een letselschade advocaat in de hand moeten nemen. In veel gevallen hoeft u deze advocaat alleen te betalen als u de zaak wint, al is de kans erg groot dat u de zaak zult winnen en brengt de advocaat dus kosten met u mee. De uitspraak van de rechter zal uitmaken welke van deze punten uw werkgever zal moeten vergoeden en hoeveel schadevergoeding u van uw werkgever moet krijgen.

Een letselschade advocaat inschakelen

Heeft u te maken met letselschade na een arbeidsongeval? Dan is het raadzaam om een letselschadespecialist te raadplegen. Wellicht is het mogelijk om de schade te verhalen op de werkgever. Letselschaderegelaars.nl biedt juridische hulp na letselschade. Letselschaderegelaars is werkzaam in heel Nederland. Een huisbezoek behoort tot de mogelijkheden. Vraag vrijblijvend advies aan bij een advocaat via de bovenstaande link.

Lees meer

Letselschade fiets

Letselschade na fietsongeluk

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo luidt het spreekwoord. Dit geldt al helemaal in het verkeer. Veel ongelukken in het verkeer worden veroorzaakt door onoplettendheid. Het gevolg hiervan is vaak letselschade. Als u op het internet zoekt op “letselschade na fietsongeluk” dan komt u helaas niet altijd tegen waar u naar op zoek bent. Daarom hebben we hier de belangrijkste informatie op een rijtje gezet die u moet weten in het geval van een fietsongeluk.

Een eenzijdig fietsongeluk

Als er sprake is van een eenzijdig fietsongeluk, dan kunt u helaas geen letselschadeclaim indienen. Dit is namelijk uw eigen risico. Hiermee bedoelen we niet het eigen risico van een verzekering, maar het feit dat er aan sporten en verkeersdeelname nou eenmaal risico’s verbonden zitten. Als u een eenzijdig fietsongeluk hebt, waarbij u de veroorzaker en de getroffene bent, dan kunt u eigenlijk niet bij de verzekering aankloppen. U kunt wel uw fiets van tevoren laten verzekeren, voor het geval dat er iets gebeurt.

Claim na aanrijding met auto

Als u op de fiets door een autobestuurder bent aangereden, dan kunt u meestal een letselschadeclaim indienen. Handig is om dit te laten regelen door een specialist van Letselschade Kwieq. Doorgaans is de regel in Nederland dat autobestuurders verantwoordelijk worden gehouden voor aanrijdingen tussen fiets en auto. Een claim indienen na een aanrijding met een auto loont dus meestal. Als u op basis van medische gegevens kunt aantonen dat er sprake is van lichamelijk letsel dan kunt u hiervoor een claim indienen.

Letselschade na fietsongeluk claimen

Is er sprake van een aanrijding tussen twee fietsers, dan is het lastiger om aan te wijzen wie de schuldige is en wie de claim kan indienen. Sowieso is het allereerst belangrijk om de politie in te schakelen, met name wanneer er sprake is van een zwaar fietsongeluk. Veel van deze gevallen worden vervolgens opgelost door terug te vallen op de aansprakelijkheidsverzekering. Als iemand kan aantonen dat het ongeluk duidelijk de schuld van de ander was, of als iemand erkent fout te zijn, dan kan via de aansprakelijkheidsverzekering de zaak worden opgelost. Onder de te claimen schade valt trouwens niet alleen letselschade, maar ook bijvoorbeeld schade aan de kleding of fiets. Ten slotte kan iemand door een botbreuk tijdelijk minder goed functioneren. Ook hier zijn bepaalde regels voor qua claimen.

Letselschade tijdens vakantie

Een fietsongeluk gebeurd ook wel eens tijdens vakantie. Als u bijvoorbeeld in de bergen gaat wielrennen en u komt ten val, dan kan er sprake zijn van letsel. Hier geldt eigenlijk hetzelfde als bij het eenzijdige fietsongeluk. U bent er zelf aansprakelijk voor dus er kan geen claim worden ingediend. Bent u in het buitenland, dan is het wel verstandig om te kijken wat daar de regels zijn qua zorgverzekering. Zo komt u niet voor torenhoge kosten te staan.

Lees meer

wintersport ongeluk letselschade

Letselschade tijdens wintersport

In de winter hebben veel Nederlanders het er maar druk mee: wintersport. Deze vakantiebezigheid is populair en veel Nederlanders gaan er in de winter dan ook op uit, om te skiën of snowboarden. Maar wintersport komt ook met risico’s, zo is een gebroken been geen uitzondering wanneer men op wintersport gaat. Ook letsel aan rug, hoofd, schouders, armen en polsen komt veelal voor. Dit levert allemaal een flinke kostenpost op voor degene die letsel heeft opgelopen. Maar hoe zit dat nu met de kosten? Kan er iemand aansprakelijk gesteld worden of moet degene met het letsel alle kosten zelf betalen? Een letselschade advocaat kan u hier meer over vertellen.

Letselschade

Wanneer u gewond bent geraakt tijdens wintersport, heeft u letselschade opgelopen. Als u pech heeft, heeft u na uw vakantie er ook nog last van omdat u bijvoorbeeld niet kan werken. Dit kost u natuurlijk allemaal geld. Onder letselschade valt zowel de materiële als immateriële schade, dus zowel uw medische en juridische kosten, persoonlijke bezittingen en de pijn en het leed dat u heeft doorstaan. In het geval u de schade heeft opgelopen door de schuld van iemand anders, kunt u een letselschadevergoeding of smartengeld krijgen. Doordat de schade niet uw schuld was, zijn dus alle kosten voor degene die de letselschade heeft veroorzaakt.

Aansprakelijkheid

Het is lastig om te kijken naar wie aansprakelijk is voor letselschade tijdens wintersport. Er wordt naar verschillende factoren gekeken om te beslissen wie verantwoordelijk was. Hierbij moet u denken aan of het druk was op de piste tijdens het ongeval, de weersomstandigheden en of men zich heeft gehouden aan de gedragsregels van de piste. Door naar alle aspecten van het ongeval te kijken, wordt er besloten wie verantwoordelijk en dus de aansprakelijkheid draagt van het incident. Een letselschade advocaat kan u informeren over uw situatie. Geen enkele situatie is hetzelfde, dit geldt zeker wanneer het gaat om letselschade tijdens wintersport.

Letselschadevergoeding

Als blijkt dat u niet verantwoordelijk bent, maar iemand anders, dan heeft u vaak recht op een letselschadevergoeding of smartengeld. Hierbij worden zowel de materiële als immateriële schade vergoed. De kosten die u heeft gemaakt voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en omdat u tijdelijk niet kon werken vallen onder de materiële schade. De emotionele en psychische schade als gevolg van het ongeval vallen onder immateriële schade en kunnen dus ook voor een vergoeding in aanmerking komen. Het is dus wel belangrijk dat iemand aansprakelijk gesteld kan worden, anders kunt u geen letselschadevergoeding op iemand verhalen.

Contact met een letselschade advocaat

Heeft u tijdens uw wintersport letselschade opgelopen? Is al vastgesteld wie verantwoordelijk is, of weet u wie verantwoordelijk is en kunt u dit aantonen? Dan kan een letselschade advocaat u helpen bij het claimen van een letselschadevergoeding. U heeft onverwacht veel kosten gemaakt vanwege letselschade tijdens de wintersport en u wilt hier graag een vergoeding voor. Dit is natuurlijk niet meer dan logisch. Een advocaat van Letselschade Pro kan u vertellen waar u recht op heeft en helpt u bij alle stappen die u kunt zetten om de vergoeding te claimen. Neem daarom in het geval van letselschade tijdens wintersport contact op met een letselschade advocaat.

Lees meer